ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 14:6 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 14:4 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 14:1 |

در شرايط کنوني که مواد خام صنايع پتروشيمي با قيمت روز افزون مواجه مي باشد و بازارهاي هدف را رقباي جديد مورد توجه قرار داده اند لازم است ضمن حفظ کيفيت محصول هزينه هاي توليد کاهش يافته و قيمت تمام شده به حداقل ممکن برسد، در اين راستا روشهاي افزايش سود در نظر قرار مي گيرد. يکي از اين روشها افزايش سخت افزاري توليد مي باشد که با هزينه هاي فراوان خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات جديد همراه است. روش ديگر بهينه سازي توليد با حفظ شرايط موجود (هزينه ها، تجهيزات، کارکنان و ...) است که بصورت نرم افزاري و با هزينه بسيار اندک قابل اجرا است. در روش دوم با استفاده از مدل سازي و برنامه ريزي خطي مي توان درصد ترکيب محصول را در حالت حداکثر سود بدست آورده و با بررسي کيفي چند نمونه آزمايشگاهي از محصول به ضرايب تصحيح نيز دست پيدا کرد و در نهايت آنرا در اندازه اصلي اجرا نمود. يکي از محصولات صادراتي پتروشيمي بنزين پيروليز است که با توجه به دارا بودن درصد بالاي آروماتيک مورد توجه خريداران خارجي است. در بخش اول اين پژوهش به بررسي روش دوم (مدل سازي و برنامه ريزي خطي) در مورد آن پرداخته شده است. در ادامه نظر به شرايط خاص کشورمان و احتمال تحريم نفتي که منجر به قطع صادرات بنزين پيروليز و منع واردات بنزين موتور خواهد شد ناگزير بايد جهت رفع نياز داخلي و به حداقل رساندن ضرردهي توان تبديل بنزين پيروليز به بنزين موتور (بدون هزينه هاي سخت افزاري که آنها نيز شامل تحريم مي باشند) را داشته باشيم. از اين جهت چرخش کاربري از توليد بنزين پيروليز به بنزين موتور با روش مدل سازي و برنامه ريزي خطي بررسي شده و ترکيب درصد بهينه در راستاي سودآوري ارايه گرديده که نتايج بصورت عملي در آزمايشگاه سنجيده شده است .

+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:59 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:57 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:55 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:54 |

 

لعابها طیف وسیعی از ترکیبات آلی و معدنی را در بر می‌گیرند. لعاب مربوط به سرامیک معمولاً مخلوط شیشه مانندی متشکل از کوارتز، فلدسپار و اکسید سرب (PbO) است. این اجزا را پس از آسیاب شدن و نرم کردن به صورت خمیری رقیق درمی‌آورند. آنگاه وسیله سرامیکی مورد نظر را در این خمیر غوطه‌ور کرده و پس از سرد و خشک شدن، آن را در کوره تا دمای معین حرارت می‌دهند. پس از لعاب دادن روی چینی، روی آن مطالب مورد نظر را می‌نویسند و یا طرح‌هایی را نقاشی می‌کنند و دوباره روی آن را لعاب داده و یک بار دیگر حرارت می‌دهند. در این صورت وسیله مورد نظر پرارزش‌تر و نوشته و طرح روی آن بادوام‌تر می‌شود. لعاب باعث تولید فاز شیشه می‌شود اما دقیقا نمی‌توان گفت که علت شیشه‌ای بودن لعاب از چیست زیرا در علم مهندسی سرامیک شیشه به ماده‌ای گفته می‌شود که SiO۲ دارد اما لعاب این ماده را دارا نمی‌باشد. شیشه‌های سودالایم را می‌توان از لحاظ ساختاری با تقریب خوبی به لعاب شبیه کرد اما دقیقا لعاب سودالایم نیست

+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:52 |

برای اکتشاف نفت ابتدا مدارک ، شواهد و سفرنامهها و همچنین جغرافیای محیط را مورد مطالعه قرار داده و پس از اینکه چاههای آزمایشی حفر کردند و از وجود نفت اطمینان حاصل کردند، شروع به استخراج نفت میکنند

+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:49 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:46 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:45 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:44 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:44 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:43 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:42 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:42 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:41 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:40 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:39 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:39 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:38 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:36 |

GTL  در جهان

فناوري تبديل گاز به فرآورده‌هاي مايع گرچه براي بسياري از توسعه‌دهندگان عمدة اين تكنولوژي، مانند شل، ساسول، اكسان‌ موبيل[1] و سينتروليوم شناخته شده است، اما تعداد واحدهاي بزرگ تجاري در جهان در اين زمينه بسيار محدود است و امروزه مقدار كمي از منابع مالي مؤسسات بزرگ به اين امر اختصاص يافته است. با اين حال، در سال‌هاي اخير، توجه زيادي به كاربرد اين فناوري براي استفاده از منابع گازي شده است]20[ .

در حال حاضر، دو کمپاني بزرگ از تکنولوژي FTS در مقياس تجاري برخوردار هستند :

1-   شرکت Shell ، واقع در شهر ساحلي بينتولو[2] در کشور مالزي که از گاز طبيعي به عنوان خوراک، براي توليد سوخت ديزل با درصد گوگرد پائين و واکس با گِريد خوراکي استفاده مي کند]27[ .

      لازم به ذکر است که اين شرکت از سال 1993 ميلادي، فعاليت خود در مالزي را آغاز کرده و  ظرفيت توليد آن نيز 12500 بشکه در روز مي باشد]23[ .

2-   شرکت Sasol در آفريقاي جنوبي که از زغال سنگ و گاز طبيعي به عنوان خوراک براي توليد طيف گسترده اي از سوختهاي سنتزي استفاده مي کند. اين شرکت، بخش عمده اي از سوخت ديزل مورد استفاده در ناوگان حمل و نقل کشور آفريقاي جنوبي را تأمين مي کند]24[ .

اولين واحد شرکت ساسول در آفريقاي جنوبي در سال 1955 ميلادي و با ظرفيت 8000 بشکه در روز آغاز به کار کرد. واحد هاي دوم و سوم نيز در سالهاي 1981 و 1993 ميلادي و با ظرفيت 160000 و 2500 بشکه در روز راه اندازي شدند]23[ .

  

+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:35 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:34 |

 اقتصادِ GTL

يکي از گزينه هاي پيش رو براي استفاده از ذخاير فراوان گاز طبيعي کشور و ايجاد ارزش افزوده مناسب براي آنها، استفاده از فرآيند GTL براي تبديل گاز طبيعي به فرآورده هاي سوختي است. با اين وجود، تاکنون استفاده از اين فرآيند به دليل بالا بودن هزينه هاي اقتصادي حاکم بر آن به عنوان يک راه حل تجاري فراگير براي بهره برداري از منابع عظيم گاز چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ هر چند که در سالهاي اخير، پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي در جهت کاهش هزينه هاي سرمايه اي مورد نياز براي احداث واحد هاي GTL در مقياس تجاري حاصل شده است]23[ :

به طور کلي، هزينة لازم براي سرمايه­گذاري در يك كارخانةGTL  عبارت‌ است از: 

1-    فرآيند تبديل گاز طبيعي به گاز سنتز كه 60% هزينه صرف آن مي‌شود.

2-     مرحلة تبديل گاز سنتز به هيدروكربن ‌هاي مايع در راكتور که 30% هزينه را در بر مي گيرد.

3-    هيدروكراگينگ و تبديل محصول به سوخت مايع که 10% هزينه را شامل مي‌شود.

+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:33 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:33 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:30 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:29 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:27 |

سوختهاي تميز: ويژگيها، فرآيند توليد، جايگاه و کاربرد آنها در هزاره جديد

 

چکيده :

همزمان با رشد و توسعه صنايع در کشور هاي در حال توسعه و به تبع آن انتشار روز افزون گاز هاي
گلخانه اي، در کنار تصويب قوانين سخت گيرانه در رابطه با حد مجاز ترکيبات معلق و سمي موجود درگازهاي خروجي از اگزوز وسايل نقليه، باعث شده است که لزوم استفاده از سوختهايي که داراي حداقل اثرات آلودگي و در عين حال داراي حداکثر بازدهي باشند، بيش از پيش احساس شود. به طور کلي سوختهايي را که داراي چنين مشخصاتي باشند، سوختهاي تميز (Clean Fule) مي نامند که منبع اصلي براي توليد بخش عمده اي از آنها، گاز طبيعي مي باشد. در کنار اين موضوع، توسعه روشهاي مؤثر احتراق در موتور اتومبيل ها به منظور کاهش نشر مواد سمي به اتمسفر نيز مورد توجه قرار گرفته است. امروزه از گاز طبيعي به عنوان سوخت وسايل خانگي و صنعتي، سوخت براي توليد برق، ماده اوليه در صنايع شيميايي و پتروشيمي و ... استفاده مي شود. در کنار امکان استفاده از گاز طبيعي براي توليد ترکيباتي مانند گاز طبيعي فشرده شده (CNG) و يا گاز طبيعي تحت فشار مايع شده  (LNG)، كاربردهاي جديدي از اين ماده در توليد ترکيباتي نظير متانول و
دي متيل اتر(DME)  كه به عنوان سوخت خودروها مي توانند مورد مصرف قرار گيرند، نيز در حال توسعه
مي باشد. نتيجه گيري برآورد فني - اقتصادي كارشناسان نشان مي دهد كه روشهاي توليد الفين، LPG،DME و محصولات GTL براي كشور ايران بسيار مناسب بوده و شايسته است كه در مورد آنها توجه لازم مبذول شود.

در اين مقاله، ابتدا پيرامون ويژگي هاي LPG ، برخي سوخت هاي GTL و فرآيند هاي توليد آنها توضيحاتي ارائه مي شود و سپس ملاحظات اقتصادي مربوط به آنها، بازار عرضه و تقاضا و امکان جايگزيني آنها بجاي سوخت هاي متداول مورد بررسي قرار مي گيرد.

 واژه های کليدی: گاز طبيعي، LPG، GTL، DME، متانول، برآورد فني- اقتصادي

 

+ نوشته شده توسط سعيد رضاپور كامي در Thu 4 Apr 2013 و ساعت 13:24 |


Powered By
BLOGFA.COM